Uudised ja teated

Osale Tõrva piirkonna noorte uuringus!

23. september 2015

Hea Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla noor vanuses 15 – 26 eluaastat! Palume sul vastata küsitlusele, mida viime läbi, et saada sisendit Tõrva noorsootöö arengukavasse ning tänu millele näeme, mida piirkonnas noorte elus muuta, mis hästi on jne.

Küsitlus

Kevadel viisime küsitlust läbi Tõrva Gümnaasiumis ja piirkonna põhikoolides. Kui sa oled juba vastanud, siis teist korda seda tegema ei pea. Praegu ootame küsitlust täitma kõiki 15-26 aastaseid noori, kes on elavad või on elanud Tõrva piirkonnas ning käivad kas kutsekoolis, gümnaasiumis (v.a Tõrva Gümnaasium), kõrgkoolides või on tööealised.
 
Tõrva piirkonna all peame silmas Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valda.
 
Sinu vastused ja mõtted on meile suureks abiks ning aitavad meil piirkonna noorte elu paremaks ja sisukamaks muuta!
 
Tõrva Avatud Noortekeskus

Allikas: www.torva.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee