Uudised ja teated

Volikogu istungil

10. september 2015

Eile, 9. septembril, toimunud volikogu istungil oli päevakorras:

  • koolijuhid Ivar Hanvere, Ülle Taal ja Ants Piirsalu andsid ülevaate õppeaasta algusest oma koolis ja vastasid volikogu liikmete küsimustele;
  • vallavanem tutvustas valla arengukava muutmise eelnõu, see avalikustatakse nüüd valla kodulehel ja kõikidel vallaelanikel on võimalus teha ettepanekuid arengukava muutmiseks ja täiendamiseks;
  • volikogu esimees Ave Visor  tutvustas OÜ Geomedia poolt ühinemise ettevalmistamisega seoses koostatud ülevaadet piirkonna (Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala) rahvastiku arengu üldtrendidest;
  • arutati ka pagulaste teemat. Helme valla poolt Sotsiaalministeeriumile saadetud vastust saad lugeda siit.
Autor: Tiina Õunpuu, vallaseketär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee