Uudised ja teated

Valla arengukava muutmise avalik väljapanek

10. september 2015

Helme valla arengukava 2010-2025  muutmise eelnõu on avalikustatud 10.09 - 27.09.2015 valla veebilehel www.helme.ee

Avaliku väljapaneku ajal saab arengukava muutmise eelnõule esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Helme vallavalitsusele  aadressil Tartu tn 20 68606, või e-posti aadressil postipoiss@helme.ee

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee