Uudised ja teated

Vallavalitsuse istungil

28. august 2015

Täna toimunud vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati:

  • kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanek valla eelarvest ühekordsete toetuste maksmiseks. Komisjoni otsustas maksta toetust 40-le inimesele kogusummas 4165 eurot ja võimaldada kahele inimesele  küttepuud;
  • MTÜ-le Helme Valla Noored eraldati 325 eurot projekti "Helme valla noorte interaktiivne tegevus" omafinantseeringu kuludeks;
  • VIII Tõrva-Helme kergejõustikupäeva olümpialastega korraldamist otsustati toetada 100 euroga;
  • orienteerumisklubile Käbi eraldati 150 eurot Helme orienteerumiskaardi koostamise kuludeks;
  • SA Tõrva Kirik-Kammersaal avaldus jäeti rahuldamata;
  • kuulati vallavanema informatsiooni vallavalitsusele saabunud  Söekriimu kinnistu ja Nähri sillaga seotud pöördumistega;
  • kuulati ära ja kiideti heaks volikogu komisjonide ettepanekud valla arengukavas muudatuste sisse viimiseks.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee