Uudised ja teated

Mulgi Kultuuri Instituut sai riigilt 25 000 eurot

27. august 2015

Riigihalduse minister Arto Aas allkirjastas lepingu, millega toetatakse Mulgi Kultuuri Instituuti 25 000 euroga. Toetust soovivad mulgid kasutada Mulgimaa külastuskeskuse projekteerimiseks.

Piirkondade arengu jaoks on oluline nende eripärade ja eelduste parem ärakasutamine. Näiteks Mulgimaa eripärane kultuur, Ida-Virumaa kui tuntud maavarade piirkond või Lõuna-Eesti omapärane toit ja loodus, mis külastajaid ligi meelitab.

„Riigi jaoks on oluline heade töökohtade ja kvaliteetsete teenuste kättesaadavus ning meeldiv elukeskkond igas piirkonnas. Selleks tuleb esile tõsta ressursse, mille poolest mõni maakond või regioon tuntud on,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Iga kogukonna eesmärk peaks olema säilitada ja tutvustada oma kultuuri ja kombeid. Kui sellise toetusega saab anda tõuke, et mulkide roll Eesti kultuuriloos püsiks ja ka ettevõtlikkus piirkonnas areneks, siis on see Mulgimaale ainult positiivne,“ põhjendas minister Arto Aas toetuse olulisust.

Mulgid soovivad taotluse kohaselt raha kasutada Mulgi külastuskeskuse projekti ettevalmistamiseks ja projekteerimiseks, et tutvustada piirkonna kultuuripärandit. Külastuskeskus planeeritakse rajada Sooglemäele Ala külla Helme valda.

Sarnase toetuse sai kevadel ka Võru Instituut, kui Arto Aasa allkirjastatud käskkirjaga sai instituut 25 000 eurot, et arendada Vana-Võrumaa piirkonna ettevõtlikkust, suurendada tööhõivet ning säilitada sealset kultuuriomapära. Vana-Võrumaal on näiteks kavas Uma Meki toiduvõrgustiku arendamine, Võru linna loomeettevõtluse keskuse planeerimine, käsitöövaldkonna arendustegevused ja kultuuripärandi mainekujundus.

Rahandusministeeriumi pressiteade
27.08.2015

Armo Vask
Avalike suhete osakond 
Rahandusministeerium 
tel 611 3491 | 5666 8581 
armo.vask@fin.ee   
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn 
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee