Uudised ja teated

Teade lasteaia laste vanematele

13. august 2015

1. septembril jõustuvad vallavolikogu määrused, mis toovad kaasa muudatused lasteaedade rahastamises.

Jõustub Helme Vallavolikogu 29.04.2015.a  määrus nr 4, millega kehtestati lastevanemate poolne osalustasu   Ritsu Lasteaed-Algkooli  ja Ala Põhikooli lasteaia rühmades. Osalustasu suurus on 10 €/kuus (5 € kohatasu ja 5 € õppetasu).  

Samuti jõustuvad muudatused valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras.  Alates septembrist kompenseeritakse lasteaia toiduraha valla lasteaedades (Ala  ja Ritsu) käivatel Helme valla lastel ja Tõrva linna lasteaedades käivatel Jõgeveste, Kalme, Roobe, Patküla, Koorküla ja Kirikuküla külades elavatel lastel.   

Täpsem info: Anne Kalme 766 8455, anne.kalme@helme.ee , Kaja Lepik 766 8458 kaja.lepik@helme.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee