Uudised ja teated

Vallavolikogu istungil

11. august 2015

Volikogu augusti kuu istung peeti 5. augustil.

Kuulati vallavanema ülevaadet valla üldisest olukorrast - rahvastikusündmustest, finantsseisust, käimasolevatest töödest,  toimunud ja plaanis olevatest üritustest.

Võeti vastu 2015.a lisaeelarve kogumahus 11 tuhat eurot, mis kulub täiendavalt Ritsu Lasteaed-Algkooli fassaadi töödeks. 

Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Eesti Lairibaarenduse Sihtasutuse kasuks kolm  vallale kuuluvat kinnistut (Tartu tn 20 Tõrva linnas, Kooli 4 Helmes, Valgamaa Kutseõppekeskuse Helmes). Nendele kinnistutele on projekti "ELA101 Tõrva-Valga-Sangaste-Puka Etapp 1. Helme-Tõrva-Hummuli-Piiri" raames paigaldatud side-maakaabelliinid.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee