Uudised ja teated

Valga maavanem kutsub kokku maakondliku loomatauditõrje komisjoni

23. juuli 2015

Vastavalt loomatauditõrje seadusele ja Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem oma korraldusega  Valga maakonnas Taheva  vallas Koikküla külas avastatud loomapidamishoones  karantiini ning kehtestas kitsendused ohustatud tsoonis ja järelevalvetsoonis. Esmapäeval koguneb Valgamaa loomatauditõrje komisjon. 

Taheva vallas Koikkülas asuvas ühe koduseaga farmis avastati looma haigestumine 16. juulil ja kaks päeva hiljem loom suri. 21. juuli hommikul kinnitas Veterinaar- ja Toiduamet sigade Aafrika katku ametliku diagnoosi Valgamaa koduseal. Vastav hoone puhastatakse ja desinfitseeritakse ning  taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud isikud. 

Maavanema korraldusega kehtestati Valga maakonnas Taheva  vallas Koikküla külas avastatud  loomapidamishoones  karantiin ning kehtestati kitsendused ohustatud (3 km raadiuses ümber taudikolde)  tsoonis ja järelevalvetsoonis (10 km raadiuses ümber taudikolde). Vastavad kitsendused koos kaardiga on leitavad Valga maavalitsuse kodulehelt ja edastatud kõigile omavalitsustele levitamiseks ning teavitustööks. 

Sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja maavanema ülesannetes Ülla Vinapuu toonitas, et  väga oluline on jälgida kehtivaid bioohutusmeetmeid. „Olukord on väga tõsine. Seepärast on oluline, et kõik inimesed, eriti seene- ja marjulised oleksid hoolikalt ning ei siseneks taudipunkti territooriumile. Sama reegel kehtib ka ajakirjanikele ja fotograafidele. Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Samuti peab iga loomapidaja järgima kehtestatud bioohutuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta,“ lisas Visnapuu. 

Vastavad kitsendused koos kaardiga on leitavad Valga maavalitsuse kodulehelt ja edastatud kõigile omavalitsustele levitamiseks ning teavitustööks. 

Seoses sigade Aafrika katku esimeste leiuga Valgamaa  koduseal kutsutakse esmaspäeval kokku maakonna loomatauditõrje komisjoni, kus tehakse olukorrast ülevaade ja arutatakse edasist tegevuskava. 

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele http://www.seakatk.ee  ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750. 

 

Kaja Mõts
Valga Maavalitsus
Avalike suhete juht
+372 766 6145
+372 5301 0621
Kaja.Mots@valgamv.ee   
www.valga.maavalitsus.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee