Uudised ja teated

Vallavolikogu istungil

27. november 2014

Helme Vallavolikogu novembri kuu istungil arutati ja otsustati:

  • noorsootööst vallas andis ülevaate noorsoo-  ja sporditöö spetsialist Ülla Tamm;
  • sporditööst rääkis Ritsu spordibaasi treener Erki Säks;
  • otsustati garanteerida kergliiklustee rajamise projekti omafinantseering aastatel 2015 - 2016 kokku maksimaalselt 40 tuh eurot;
  • haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeks kinnitati Kaja Hassi asemel Ülla Tamm;
  • Liivi Arro andis ülevaate haridus- ja kultuurikomisjoni tööst ja eesseisvatest kultuuriüritustest;
  • võeti vastu volikogu uus töökord, see rakendub 1. jaanuarist 2015;
  • kinnitati valla 2014.a 2. lisaeelarve kogumahus 82 100 eurot;
  • viidi sisse muudatused valla arengukavas;
  • analüüsiti Helme valla võimekuse indeksit Geomedia analüüsi andmete põhjal.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee