Uudised ja teated

Peremehetu ehitise hõivamine

06. november 2014

Helme Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena: 
1) Valga maakonnas Helme vallas Karjatnurme külas asuva Undi elamu koos kõrvalhoonega;
2) Valga maakonnas Helme vallas Karjatnurme külas korterelamute juures asuva ühiskasutuses oleva lauda. 

Teadaoleva viimase omaniku andmed puuduvad. Kõigil, kellel on vastuväiteid eespool nimetatud ehitiste peremehetuks tunnistamisele, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul peale käesoleva teate ilmumist Helme Vallavalitsusele aadressil Helme Vallavalitsus, Tartu tn 20, Tõrva, 68606 Valga maakond või e-posti aadressile postipoiss@helme.ee.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee