Uudised ja teated

Enampakkumine

06. november 2014

Helme Vallavalitsus müüb enampakkumisel vallale kuuvad korteriomandid:

1. Korteriomand nr 2, asukohaga Ala 140 Ala küla (3-toaline korter, suurusega 68,1 m2, keskküte), üürilepinguga koormamata), alghind 1000 eurot, osavõtutasu 30 €, tagatisraha 100 €.
2.Korteriomand nr 3, asukohaga Karjatnurme 122  Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega 45,9  m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €, tagatisraha 10 €.
3. Korteriomand nr 5, asukohaga Karjatnurme 122 Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega  46,2 m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €, tagatisraha 10 €.
4. Korteriomand nr 12 asukohaga Karjatnurme 122  Karjatnurme küla (4-toaline korter suurusega 69,8  m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €, tagatisraha 10 €.
5. Korteriomand nr 1, asukohaga Karjatnurme 123  Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega 48,2 m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €, tagatisraha 10 €.
6. Korteriomand  nr 20, asukohaga Ritsu 10 Linna külas  (1-toaline korter suurusega 30,70 m2, üürilepinguga koormamata, keskküte)  alghind 800 €, osavõtutasu 30 €, tagatisraha 80 €. 

Enampakkumine toimub  25. novembril  2014 algusega kell 12.00 Helme vallamajas Tartu tn 20 Tõrva linnas.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda hiljemalt 25. novembri  2014 kella 8.00-ks  Helme Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE842200001120078924  (Swedbank) või nr EE301010202007042008  (SEB pank) osavõtutasu  ja tagatisraha.  Ülekande selgitusse tuleb märkida, millise korteriomandi pakkumisel osaletakse. Kui soovitakse osaleda mitmel enampakkumisel, tuleb tasuda nii mitu osavõtutasu.

Enampakkumisest osavõtjal peab olema kaasas isikut tõendav dokument, juriidilisel isikul esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid.
Korteriomanditega saab tutvuda eelnevalt telefonil 522 6141 kokku leppides.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda  valla kodulehel www.helme.ee 

Täiendavat teavet enampakkumise ja ostu-müügilepingu tingimuste kohta saab tel 766 8452 või e-post: postipoiss@helme.ee.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee