Uudised ja teated

Volikogu istungil

30. oktoober 2014

Helme Vallavolikogu oktoobri kuu istungil arutati ja otsustati:

  • otsustati tühistada volikogu otsus, millega taotleti munitsipaalomandisse  3,31 ha suurust maatükki Karjatnurme külas korterelamute elanike aiamaadeks. Samas võeti vastu uus otsus taotleda Karjatnurme korterelamute elanike aiamaadeks munitsipaalomandisse 1,35 ha suurune maatükk;
  • otsustati taotleda munitsipaalomandisse 1,55 ha suurune maa-ala Möldre külas, samuti kohalike elanike aiamaadeks;
  • peremehetuks varaks otsustati tunnistada Karjatnurme külas asuvad Undi elamu ja korterelamute juures asuv ühiskasutuses olev laut;
  • enampakkumise korras otsustati võõrandada vallale kuuluv korteriomand Ala külas majas nr 140 krt 2. Korteriomandi alghinnaks kinnitati 1000 eurot.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee