Uudised ja teated

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda hõlmab 10 omavalitsust

17. oktoober 2014

Eesti Vabariigi Valitsus kiitis 2014 aasta kevadel heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014–2020.  

Seadusliku aluse maaelu arengukava rakendamiseks annab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus, mille eelnõu kinnitati oktoobris 2014. Seadust kommenteerides ütles põllumajandusminister Ivari Padar: „Järgmise kuue aasta jooksul on Eestil oma maaelu ja põllumajanduse arendamiseks ning toetamiseks võimalik kasutada ligi kaks miljardit eurot. Peame neid vahendeid võimalikult mõistlikult kasutama, et 2020. aastaks oleks meie põllumajandus veelgi konkurentsivõimelisem ja maaelu elujõuline.“

Üheks meetmeks,mille abil Eesti maaelu arengukava 2014–2020 rakendatakse on LEADER meede, mille eelarve jagamine maapiirkonna projektitoetuste taotlejatele toimub kohaliku arengu strateegiate rakendamise kaudu. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda alustas 2014-2020 strateegia ettevalmistamist eelmise aasta sügisel. Juba sel ajal olid käimas arutelud kõikide Mulgimaa omavalitsuste liitumiseks Mulgimaa Arenduskoja tegevusgruppi. Aasta alguses liitusid tegevusgrupiga Tarvastu vald ja Viljandi vald. Septembri viimasel päeval liitusid Mulgimaa Arenduskojaga neli Valga maakonnas asuvat omavalitsust; Helme, Hummuli ja Põdrala vald ning Tõrva linn, koos nendega veel 9 MTÜ’d ja 9 ettevõtet. Strateegias pannakse eelmise perioodiga võrreldes suuremat rõhku väike ettevõtluse toetusele, kuid endiselt on toetatavate tegevuste hulgas kohalikku elu edendavad ja piirkonna kultuuri toetavad tegevused.
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda on kohalikul partnerlusel põhinev vabatahtlik ühendus, mis ühendab kohalikke omavalitsusi, juriidilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegutsevad Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna 10 omavalitsuses.

Autor: Anneli Roosalu, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee