Uudised ja teated

Valgamaa ettevõtluse auhind 2013

12. september 2014

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kuulutavad välja konkursi "Valgamaa ettevõtluse auhind 2013".

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse tegevusega on aidanud kaasa maakonna positiivsele arengule. Konkursi võitjate ja nominentide tunnustamine toimub 7.oktoobril 2014 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses toimuval „Valgamaa ettevõtluskonverentsil“.

Valgamaa ettevõtluse auhind 2013 saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja komisjon viies kategoorias:

 1. Parim tootmisettevõte
  Tootmisettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 3 aastat. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.
 2. Parim teenindusettevõte
  Teenindusvaldkonnaga tegelev ettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 3 aastat ning mida iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.
 3. Parima turismiettevõte – sise- ja välisturistidele majutuse, toitlustuse või vaba-aja teenust pakkuv ettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 3 aastat ning mida iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.
 4. Parim uustulnuk
  Ettevõte, mis on tegutsenud 1 kuni 3 aastat ja loonud juurde uusi töökohti. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed.
 5. Ettevõtluse edendaja
  Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

Nominente võivad esitada asutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, äriühingud ja eraisikud.  „Valgamaa ettevõtluse auhinna 2013” nominendid palume esitada 26. septembriks koos põhjendustega Valgamaa Arenguagentuuri e-posti aadressil valgamaa@arenguagentuur.ee märgusõnaga „Ettevõtluse auhind”.

Hindamise ja võitjate väljaselgitamise kord

Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hindamise aluseks on ettevõtte 2013 aasta tegevus. Konkursi võitjatel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Komisjon arvestab muuhulgas ka Valgamaa kajastatust asu- või tegevuskohana nominendi kodulehel ja/või muudes turundusmaterjalides.

Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Konkursi võitjad kahel eelnenud aastal

Valgamaa ettevõtluse auhind 2012
Parim tootmisettevõte - AS Bacula
Parim teenindusettevõte – OÜ Kristamus Greete Motell
Parim uustulnuk - OÜ Toidupada
Ettevõtluse edendaja – Tiiu Voitk  

 Valgamaa ettevõtluse auhind 2011 
Parim tootmisettevõte - AS Sanwood
Parim teenindusettevõte – OÜ  Sistem
Parim uustulnuk - OÜ Lumikohvik
Ettevõtluse edendaja – OÜ Valga Puu

Allikas: www.arenguagentuur.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee