Uudised ja teated

Avaliku arutelu teade

03. september 2014

Keskkonnaamet teatab, et 9. septembril 2014 kell 15.00 toimub Valga maavalitsuse saalis Vabariigi Valitsuse määruste eelnõude „Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid“ ja „Valgamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine“ avalik arutelu.

Jätkub 8. juulil 2010 keskkonnaministri käskkirjaga nr 963 algatatud Valga maakonna parkide ja puistute piiride korrigeerimise menetlus ning 2. septembril 2010 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1245 algatatud Valgamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise menetlus. Määruste kinnitamise menetlusi viib läbi Keskkonnaamet.

Määrusega „Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid“ on kavas korrigeerida järgmiste kaitsealuste parkide ja puistute piire: Helme vallas Barclay de Tolly mausoleumi park, Helme mõisa park, Helme pastoraadi park, Taagepera mõisa park; Palupera vallas Hellenurme mõisa park, Palupera mõisa park; Hummuli vallas Hummuli mõisa park; Karula vallas Kaagjärve-Mäemõisa mõisa park, Karula mõisa park; Sangaste vallas Keeni mõisa park, Sangaste mõisa park; Tõlliste vallas Paju mõisa park, Sooru tammik; Puka vallas Kuigatsi mõisa park; Põdrala vallas Löve mõisa park; Taheva vallas Taheva mõisa park; Põdrala vallas Riidaja mõisa park; Valga linnas Valga linna puhkepark; Tõrva linnas Tõrva EAMS-i park, Tõrva linna puhkepark, Tõrva gümnaasiumi park. Tõrva linnas korrigeeritakse määrusega lisaks ka Õhne jõe hoiuala piiri.

Määrusega „Valgamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine“ on kavas arvata Valga maakonnas riikliku kaitse alt välja järgmised kaitsealused üksikobjektid: Sangaste vallas Lauküla külas Antsi tamm, Karula vallas Karula külas Anumägi, Taheva vallas Koikküla külas Koikküla tamm, Hummuli vallas Hummuli alevikus Kolme kuninga mänd, Otepää vallas Vana-Otepää külas Liivaku kask, Karula vallas Lüllemäe külas Lüllemäe sanglepp, Karula vallas Kaagjärve külas Niklusemägi, Karula vallas Karula külas Prigentimägi, Karula vallas Pugritsa külas Rahapettai, Sangaste vallas Kurevere külas Sangaste hõbevaher ja Tõlliste vallas Rampe külas Ristipettai.

Eelnõude ja seletuskirjadega on võimalik tutvuda nädala jooksul enne avalikku arutelu  Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga ja Võru kontoris ning Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee.

Lisainfo: Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialistilt Tiina Troškinilt e-mailiga Tiina.Troshkin@keskkonnaamet.ee ja telefonil 53010812.

Määruste eelnõud ja nende lisad on võimalik alla laadida lingilt http://keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/valga-maakonna-parkide-ja-puistute-piiride-korrigeerimise-avalik-arutelu/

Tiina Troškin

kaitse planeerimise spetsialist

Põlva-Valga-Võru regioon

Keskkonnaamet

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee