Uudised ja teated

Volikogu istungil

28. august 2014

Eile toimunud volikogu istungil kuulati koolijuhtide informatsiooni ettevalmistustest uueks õppeaastaks.

Esinesid Ivar Hanvere, Ants Piirsalu ja Ülle Taal. Kõik piirkonna koolid on õppeaasta alguseks valmis. Tõrva Gümnaasiumi esimestes klassides alustab kooliteed 43 last, Alal 6 ja Ritsus 5 last. 10. klassidesse võeti Tõrvas  vastu 37 õpilast.  Üldse on Tõrvas õpilasi kokku ca 450, Alal 51(+ 19 lasteaia last), Ritsus 20 (+ 44 lasteaialast). Õpetajate on koolides olemas.

Päevakorra teise punktina kuulati vallavanema informatsiooni. Muu hulgas saadi teada, et alates 1.septembrist alustab tööd valla noorsoo- ja sporditöö spetsialistina Ülla Tamm ja Ritsu spordibaasis treenerina Erki Säks. 

Vallavanem vastas volikogu liikmete ja  istungil osalenud vallaelanike arvukatele küsimustele.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee