Uudised ja teated

Muudatused maakonna bussiliikluses

28. august 2014

Seoses pideva reisijate arvu ja piletitulu langusega alates 2010. aastast on majanduslikult vajalik sisse viia muudatused maakonnaliinide bussiliikluses.

Alates 01.06.2014 toimub reisirongidega ühendus Valga-Tartu vahel kolmel korral päevas, lisaks bussiühendus kommertsliinidel kuus korda päevas. Maakonnaliinid veel lisaks Valga – Elva marsruudil esmaspäevast pühapäevani neli korda päevas.

Majanduslikult otstarbekas on liita kaks kasina reisijate arvuga pealelõunast reisi (kell 15.15 ja 16.20) Valgast Elvasse üheks reisiks väljumisega Valgast kell 15.45. Sama buss hakkab tegema esmaspäevast reedeni lisaringi marsruudil:

Saksamatsi 16.10,

Priipalu 16.18,

Saksamatsi 16.25.

Elvasse jõuab buss E-R 17.30 , L;P 17.15. Samuti jääb käigust ära Elvast kell 17.20 väljuv bussiliin nr 25 Elva-Puka-Valga. Seni Elvast 18.15 väljunud bussiliin 25 Elva-Puka hakkab väljuma 17.45.

 

Sangaste valla õpilasliinid on nüüd alates õppeaasta algusest sobitatud maakonna liinivõrku. Sellega kaasnevad mitmete liinide ajagraafikute ja marsruutide muudatused.

Elvast 14.30 väljuv buss (liin 25) teeb koolipäevadel lisaringi:

Keeni kool 15.30,

Raudtee 15.33,

Lota 15.34,

Lotamõis 15.35,

Raudtee 15.37,

Keeni kool 15.40.

Sama buss teeb koolipäevadel sissesõidu Tiidu peatusesse kell 15.49 ning jõuab Valga bussijaama 16.30. Kooli vaheaegadel ja laupäeviti jõuab buss Valga bussijaama 16.10, endise 16.35 asemel.

Valga-Sangaste-Otepää buss (liin 39), mis väljub Valgast 6.45, teeb koolipäevadel sissesõidu Tiidu peatusesse kell 7.12 ning Sangastest 7.15 suundub Keeni kooli juurde 7.23. Endist graafikut jätkab buss Sangastest 7.28 endise 7.20 asemel. Otepääle jõuab buss 7.50. Kooli vaheaegadel ja laupäeviti liigub buss endisel marsruudil ning jõuab Otepääle 7.40.

Valgast 15.30 väljuv (liin 39) Valga-Sangaste-Otepää buss teeb kooliperioodil teisipäeviti ja neljapäeviti lisasissesõidud Keeni kooli juurde 16.10,

Sangaste 16.16,

Sarapuu 16.24,

Restu 16.33,

Sikstina 16.37,  

Ande 16.38,

Restu 16.33,

Karja 16.35 ning jõuab Otepääle 16.55. Teistel päevadel liigub buss endisel marsruudil ning jõuab Otepääle 16.30.

 

Alates 01.09.2014 alustab täiesti uus liin nr 13 Tõrva-Sangaste-Otepää. Buss hakkab väljuma:  

Tõrvast 6.40,

Tuleviku 6.45,

Kuigatsi rist 7.00,

Mägiste 7.05,

Pikaantsu 7.13,

Keeni 7.15,

Ande 7.20,

Restu 7.29,

Sarapuu 7.37,

Lauküla 7.41,

Sangaste 7.45,

Keeni kool 7.50,

Sangaste 7.55,

Pühajärve 8.16 ning Otepää 8.20.

Otepäält väljub buss 14.20, läbib vastupidises suunas hommikuse marsruudi ning jõuab Tõrva 16.05. Kuni 31.12.2014 on liin käigus ainult kooliperioodil esmaspäevast reedeni. Kui on reisijaid ja nõudlust, saame liini käivitada uuest aastast ka teistel päevadel.

 

Palju muudatusi saab toimuma ka Tõrva piirkonna bussiliinidelKaovad dubleerivad liinid 3 ja 5.

Ühilduvad liini 3 Linnaküla keskus-Taagepera 15.50 väljumine liiniga 20 Valga-Tõrva-Taagepera-Tõrva, mis väljub Valgast 15.10.

Varem tegi buss Tõrvas pausi 15.50 – 16.10. Nüüd väljub Tõrvast 15.50,

Linna keskusest 16.00,

Taagepera metskond 16.16,

Taagepera 16.20,

Holdre 16.28,

Patküla 16.45 ning jõuab Tõrva 16.55.

Liini 11 Gümnaasiumi juurest väljumine 13.45 liidetakse liiniga 4, mis uue graafiku kohaselt hakkab väljuma 13.45 Tõrva Gümnaasiumi juurest,

Linna keskus 14.00,

Ala kool 14.15,

Linna keskus 14.30,

Ala kool 14.43,

Taga-Holdre 14.50,

Taagepera 15.00.

Liini 3 Taageperast väljumine kell 15.05 liidetakse liiniga 12, mis hakkab Taageperast väljuma kell 15.05,

Linna keskus 15.22,

Tõrva 15.30,

Jõgeveste 15.49,

Soontaga 15.45,

Tõrva 16.00 ning jõuab Linna keskusse 16.10.

Liini 11 hommikune väljumine Linna keskusest 7.30 lõpetab nüüd Riiskal 7.45, kuna Riiskalt Linna külla on võimalik sõitaliiniga 20 Valga-Tõrva-Holdre-Taagepera, mis väljub Valgast endise 6.55 asemel nüüd 6.50. Riiskalt väljub buss 7.19,

Tõrva 7.25,

Linna keskus 7.36,

Ala 7.47,

koolipäevadel Taga-Holdre 7.54,

Taagepera 8.05. Seejärel teeb buss koolipäevadel sissesõidu Taagepera metskonda 8.07, ning alustab tagasi sõitu Taageperast 8.10 endise 8.20 asemel. Valka jõuab buss 9.20 endise 9.30 asemel. Sama liiniga 20 on ühildatud ka senine liin 4 Holdre-Linna keskus-Taagepera väljumisega Holdrest 7.45.

Liini number 5 kaob Tõrva piirkonnast, kuna tekitas segadust sama numbriga liiniga Saru-Hargla-Valga.

Liini 5 senine väljumine Taageperast 16.20 on ühildatud liiniga 20. Liini 5 Riiskast 17.20 väljumine Linnakeskuse suunasnimetatakse ümber liiniks 4 nimega Riiska-Tõrva-Linna keskus-Taagepera-Tõrva. Kaob senine erisus, ning liin on käigus esmaspäevast reedeni.

Liini 31 Valga-Rebasemõisa-Valga pühapäevane sõidugraafik muutub varasemaks, et tagada ümberistumise võimalus Valgas Tartu rongile 16.42. Praegu väljub buss Valgast 15.15, alates 01. septembrist 14.30 ja hakkab Valka saabuma 16.35.

Teistel liinidel muutub ajagraafik, s.t. liinid muutuvad kiiremaks.

Näiteks:

Praegu 5.55 väljuv Valga-Rebasemõisa-Valga buss hakkab väljuma Valgast 6.15, ning jõuab tagasi samal ajal, ehk 7.40.

Valga-Lüllemäe-Valga buss (liin31), mis väljub teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti kell 7.10 Valgast, hakkab Valka jõudma varasema 9.40 asemel 9.15.

Kõik muudatused on nähtavad ühistranspordi infosüsteemis www.peatus.ee   alates 18.08.2014.

Alates 21.08.2014 muutub kommertsliini nr 112 Tallinn-Tartu-Otepää-Kääriku-Sangaste-Antsla sõiduplaan. Tallinnast hakkab buss väljuma 2,5 tundi varem ehk siis 7.15. Sellega muutuvad ja kõigi peatuste läbimisajad 2,5 tundi varasemaks. Pealelõunased kellaajad Antslast Tallinnasse jäävad muutumatuks.

Alates 01.09.2014 taastub taas ühendus Pärnuga.

Valgast hakkab buss väljuma 8.30 ja Pärnusse jõutakse 11.00. Vahepeatused meie maakonnas on Hummuli, Tõrva, Helme, Linna küla, Ala. Pärnust väljub buss kell 14.00, Valga bussijaama saabutakse 16.40. 

 
Allikas: www.valgamv.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee