Uudised ja teated

Aafrika seakatk

30. juuli 2014

Kõik seapidajad peavad olema oma loomapidamishoone PRIA-s registreerinud ja esitanud teatise peetavate sigade arvu kohta. Kui sigade pidamine on lõpetatud, siis peab ka PRIA-t sellest teavitama.

Eestis haigust seni diagnoositud ei ole, kuid 40 kilomeetri ulatuses Läti piirist on kehtestatud puhvertsoon. Sellesse jäävates seakasvatusettevõtetes ja taludes tehakse loomade veterinaarkontrolli, samuti on tsooni keelatud loomade toomine ja sealt väljaviimine ilma järelevalveasutuse loata. Puhvertsooni jäävad kõik Valgamaa vallad, Võrumaal Antsla, Mõniste, Urvaste ja Varstu vald ning Karksi vald Viljandimaal.

 

Väga raske on teha taudi ennetustööd ja taudi tõrjuda kui me ei tea, kus sigu peetakse ja kui palju neid on.

 

Mis on sigade katk?

Haiguse tunnused

Kuidas sigade katk levib?

Juhised loomapidajale

Bioohutusmeetmed

Juhend jahimeestele

Eesti Vabariigi territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade pidamine keeld välistingimustes

Täiendavad loomatauditõrje abinõud

Volitatud veterinaararstid

 

MAAVALITSUSE TEABETEENISTUS:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Avalike suhete juht Kaja Mõts 766 6145 kaja.mots@valga.maavalitsus.ee kabinet 221

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee