Uudised ja teated

Teade 1. klassi minevate laste vanematele

17. juuli 2014

Helme vallavalitsus maksab toetust 1. klassi minevate laste vanematele.  

Toetus on ühekordne ja määratakse igale esimesse klassi astuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on koolimineku aasta 1. juuli seisuga Helme vald.

Toetust makstakse avalduse alusel. Avalduses palume ära märkida lapse nimi, isikukood, millisesse kooli laps õppima asub ning taotleja arvelduskonto number. Toetuse suurus on 100 eurot.

Blanketi toetuse taotlemiseks leiad siit!

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee