Uudised ja teated

Foto: I.Kiisler
Helme mõisa park www.keskkonnaamet.ee

Valgamaa parkide ja puistute piiride muutmine ja kaitsealuste üksikobjektide kehtetuks tunnistamine - korduvavalikustamine

17. juuni 2014

Keskkonnaamet jätkab Valgamaa parkide ja puistute piiride muutmise ja Valga maakonna kaitsealuste üksikobjektide kehtetuks tunnistamise menetlust.

Valgamaa parkide ja puistute piiride muutmise ja Valga maakonna kaitsealuste üksikobjektide kehtetuks tunnistamise eelnõude ja seletuskirjadega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga ja Võru kontoris ning kohalikus omavalitususes kuni 13. juulini 2014. a või küsides kaitse planeerimise spetsialistilt Maarja Mägi'lt e-mailiga  maarja.magi@keskkonnaamet.ee. ;

Vastuväited ja parandusettepanekud määruste eelnõude kohta tuleb esitada kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni aadressil Karja 17a, 65608 Võru või voru@keskkonnaamet.ee hiljemalt 13.07.2014. 

Objektide nimekiri:

1.Barclay de Tolly mausoleum

2 .Hellenurme mõisa park 

3. Helme moisa park

4. Helme pastoraad park 

5.Hummuli moisa park

6.Kaagvere  Mäemoisa moisa park   

7. Karula moisa park   

8. Keeni mõisa park

9. Kuigatsi mõisa park 

10. Lõve moisa park  

11.Paju mõisa park

12.Palupera mõisa park

11. Riidaja mõisa park 

12. Sangaste mõisa park 

13.  Sooru tammik

14. Tõrva EAMS-i  park

15. Tõrva gümnaasiumi metsapark 

17. Tõrva linna puhkepark 

18. Taagepera mõisa park 

19. Taheva mõisa park 

20. Valga linnapark 

 

Maarja Mägi 

Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-Võru regiooni 
kaitse planeerimise spetsialist 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee