Uudised ja teated

Vallavolikogu istungil

29. mai 2014

Eile toimunud vallavolikogu istungil:

  • kuulati  analüüsi, kuidas on valla elanike arv muutunud aastate jooksul ja  arutleti, mis võiks olla rahvaarvu  vähenemise põhjused. Tekkis küsimus, kas omavalitsus suudab olla jätkusuutlik, kui elanike arv pidevalt kahaneb? Kas lahenduseks võiks olla ühinemine naabervaldadega? Kuidas ühinemist ette valmistada, et kaitstud saaks kõigi piirkondade huvid? 
  • otsustati kinntada valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused;
  • võeti vastu uus vallavara valitsemise kord;
  • kohalike elanike aiamaadeks otsustati munitsipaalomandisse  taotleda maatükid Taagepera, Linna, Karjatnurme ja Kalme külades;
  • kinnitati 20.mail toimunud enampakkumise tulemused - alghinnaga müüdi ära korteriomand Helme alevikus;
  • võeti vastu uus otsus liituda MTÜ-ga Mulgimaa Arenduskoda. Liitumine on nüüd plaanis juba selle aasta esimeses pooles, varasem otsus nägi ette liitumise alates 2015. aastast;
  • kuulati ülevaadet kultuuri- ja hariduskomisjoni tööst;
  • kuulati ülevaadet sotsiaalkomisjoni tööst.
Autor: Tiina õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee