Uudised ja teated

Kaitsevägi palub teatada õppusealadelt leitud imitatsioonivahenditest

29. mai 2014

Kaitsevägi palub kõigil inimestel õppuse Kevadtorm aladel mitte puutuda ja koguda õppuse aladelt leitud imitatsioonivahendite kesti või lõhkemata imitatsioonivahendeid ning teavitada leiust koheselt päästeametit helistades telefonil 112 või kaitseväge helistades telefonil 717 1085.

Korrektsel kasutamisel ei ole imitatsioonivahendid ohtlikud, oskamatul käitlemisel võivad nad kasutajale viga teha.

Era- ja riigimaadel õppusi korraldades korrastavad kaitseväelased õppuse ala kohe pärast lahingutegevuse lõppu. Samuti vaadatakse õppuse piirkond üle Kevadtormi viimasel päeval. Siiski ei saa välistada, et mõned imitatsioonivahendite kestad ja kasutamata imitatsioonivahendid jäävad maastikule. Kuigi enamik ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi ja liitlaste sõdureid suhtub oma ülesannetesse tõsiselt ning hoolib keskkonnast, ei ole välistatud, et keskkonda jääb piiratud kogus kaitseväe poolt kasutatud materjale. 

Kaitsevägi korraldas aasta suurima õppuse Kevadtorm sel aastal 5.-23. maini Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võrumaal. Põhiosa tegevusest toimus Valga maakonnas. Õppusel osales ligi 6000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservväelast ja liitlasriikide sõdurit.

Allikas: www.mil.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee