Uudised ja teated

Helme valla aukodanik 2014

20. mai 2014

Helme vallavalitsus kuulutab välja  2014.a valla aukodaniku kandidaatide esitamise.

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Helme vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.  Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks. Avaldused palume esitada vallavalitsusele hiljemalt 16.juuniks k.a.   

Varem on valla aukodaniku tiitel omistatud: 2006.a Sven Malmile, 2007.a Karl Käsperile, 2008.a Lembit Eelmäele, 2009.a Peep Leppikule, 2011.a Lembit Mäesalule.

Aukodaniku statuut.

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee