Uudised ja teated

Enampakkumine

05. mai 2014

Helme vallavalitsus müüb enampakkumise korras vallale kuuluvad korteriomandid.

1. Korteriomand nr 3, asukohaga Karjatnurme 122  Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega 45,9  m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €.

2. Korteriomand nr 5, asukohaga Karjatnurme 122 Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega  46,2 m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €.

3. Korteriomand nr 12 asukohaga Karjatnurme 122  Karjatnurme küla (4-toaline korter suurusega 69,8  m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €.

4. Korteriomand nr 1, asukohaga Karjatnurme 123  Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega 48,2 m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €.

5. Korteriomand nr 6, asukohaga Karjatnurme 123  Karjatnurme küla (2-toaline korter suurusega 46,1  m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €.

6. Korteriomand nr 8, asukohaga Karjatnurme 123  Karjatnurme küla (4-toaline korter suurusega 72,4  m2, üürilepinguga koormamata), alghind 100 €, osavõtutasu 10 €.

7. Kinnistu Ala 44, asukohaga Ala küla (4- korteriga elamu, 2-toalised korterid suurusega ca 43 m2, korter nr 3 koormatud üürilepinguga), alghind 2000 €, osavõtutasu 30 €.

Korduval enamapakkumisel

8. Korteriomand nr 9, asukohaga Karja 2 Helme alevik (2-toaline korter, suurusega 37,2 m2, üürilepinguga koormamata, keskküte), alghind 500 €, osavõtutasu 32 €.

9. Korteriomandi nr 20, asukohaga Ritsu 10 Linna külas  (1-toaline korter suurusega 30,70 m2, üürilepinguga koormamata, keskküte)  alghinnaga 800 €, osavõtutasu 32 €.

Enampakkumine toimub  20. mail  2014 algusega kell 12.00 Helme vallamajas Tartu tn 20 Tõrva linnas.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda hiljemalt 20. mai 2014 kella 8.00-ks  Helme vallavalitsuse arvelduskontole nr EE842200001120078924  (Swedbank) või nr EE301010202007042008  (SEB pank) osavõtutasu  ja tagatisraha 10% korteriomandi alghinnast. Ülekande selgitusse tuleb märkida, millise korteriomandi pakkumisel osaletakse. Kui soovitakse osaleda mitme korteriomandi enampakkumisel, tuleb tasuda nii mitu osavõtutasu.
Enampakkumisest osavõtjal peab olema kaasas isikut tõendav dokument, juriidilisel isikul esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid.
Korteriomanditega saab tutvuda eelnevalt telefonil 522 6141 kokku leppides.
Täiendavat teavet enampakkumise ja ostu-müügilepingu tingimuste kohta saab tel 766 8452 või e-post: postipoiss@helme.ee.

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee