Uudised ja teated

Õigusabiportaalist www.juristaitab.ee saab õigusabi

29. aprill 2014

Õigusabiportaalist www.juristaitab.ee  saab kiirelt, tasuta ja täpset õigusabi. 

Alates 1.maist 2014 haldab portaali www.juristaitab.ee Eesti Juristide Liidu õigusnõustajad ja eksperdid.

Justiitsministeeriumi eestvõtmisel ja Eesti Juristide Liidu õigusekspertide poolt loodi 2011.a. tasuta õigusabi portaal JURIST AITAB, kuhu õigusabi soovijad/ vajajad said ja saavad oma õigusalaseid küsimusi ja probleeme postida. Selleks on portaalis loodud FORUMI nupp ning abivajaja saab postitada teda huvitava valdkonna alla oma küsimuse. Õigusnõustajad ja eksperdid vastavad teie küsimusele 5 kalendripäeva jooksul järgmistes valdkondades: perekonnaõigus, võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, pärimisõigus, asjaõigus ( maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal, ettevõtlusega seonduvatele küsimused.

Lisaks küsimustele saab iga abivajaja tutvuda portaalis avaldatud seaduste tõlgenduste ja rakendustega. Lihtsas, kõikidele abiotsijatele selges, arusaadavas keeles, on antud lühiülevaade erinevate seaduste rakendamisest.

Olete oodatud oma juriidilisi või juristi abi vajavaid küsimusi esitama ja oma probleemidele kiiret ja tasuta lahendit saama!

 Eesti Juristide Liidu pikaajalise nõustamiskogemusega õigusnõustajad, advokaadid ja eksperdid on valmis teie küsimustele seadustele vastavalt vastama.

 Informatsiooni portaali kasutaise kohta saate tel 6313002 või ejl@juristideliit.ee

Krista Paal

Eesti Juristide Liidu direktor

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee