Uudised ja teated

Volikogu istungil

24. aprill 2014

Aprilli kuu volikogu istung peeti Taagepera käsitöökojas. 

Istungil arutati ja otsustati:

  • Taagepera raamatukogu juhataja Erja Liivson andis ülevaate raamatukogu tööst. Viidi sisse muudatus raamatukogu põhimääruses;
  • Indrek Valner rääkis Taagepera külaseltsi tegemistest. Istungil osalenud külaelanikel oli võimalus esitada küsimusi ja rääkida oma probleemidest;
  • otsustuskorras otsustati müüa üks vallale kuuluv korteriomand Taageperas ja viis korteriomandit Karjatnurmes;
  • enampakkumise korras otsustati müüa vallale kuuluvad 6 korteriomandit Karjatnurmes ja kinnistu Ala 44;
  • Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks moodustati jaoskonnakomisjonid;
  • võeti vastu uus valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. Toetuste määrad ei muutu, muutuvad nende määramise tingimused.

Päevakorraväliselt rääkis ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs valla üldplaneeringust.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee