Uudised ja teated

Volikogu istungil

28. märts 2014

Eile toimunud vallavolikogu istungil arutati ja otsustati:

  • kuulati ülevaadet politsei tööst. Volikogu liikmetele esinesid Valga politseijaoskonna juht Tiit Allik ja Aleksander Zemskov Tõrva konstaablijaoskonnast. Muuhulgas said kuulajad teada, et Tõrva konstaablijaoskonnal on oma facebooki konto: https://www.facebook.com/torvakonstaabel;
  • vallavanem andis ülevaate rahavstikutoimingutest, valla finantsseisust ja toimunud üritustest;
  • võeti vastu uus avaliku korra eeskiri;
  • võeti vastu määrus korruptsioonivastase seaduse rakendamiseks;
  • võeti vastu määrus munitsipaalharidusasutuste palgakorralduse kohta;
  • võeti vastu otsus valla kultuuri-, noorsoo-, sotsiaal- ja sporditöö ümberkorraldamiseks. Muudatused puudutavad eeskätt Ritsu spordibaasi, Koorküla rahvamaja, Jõgeveste külakeskust, Helme päevakeskust. Kavas on luua uus - noorsoo- ja sporditöö spetsialisti ametikoht.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee