Uudised ja teated

Natura metsatoetus

19. märts 2014

Kõikidel metsaomanikel, kelle metsamaa jääb Natura 2000 alale (näiteks Otepää Looduspargi, Soontaga-Sauniku, Võrtsjärve, Rubina, Lasa, Koorküla, Elva-Vitipalu, Hauka, Valgjärve ja palju teisi väiksemaid loodusalasid), on võimalik saada riigilt toetust.  

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele kompenseerides erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu. 

Taotlusvoor on sellel aastal planeeritud varaesmale ajale - *02.04-21.04.2014*. 

*Metsaühistu aitab taotlemisel* 

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud metsaühingu liikmed ja ka teised metsaomanikud saavad toetuse taotluse täitmisel abi Otepää kontoris 02.04; 04.04; 09.04; 11.04; 16.04; 17.04; 21.04. 

Täpsem info www.eestimetsad.ee ja www.eramets.ee, Otepää vallamaja III  korrus või telefonil 53 058 890. 

Ray Raiesmaa 

51 80 964 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee