Uudised ja teated

Valgamaa õpilasmalev otsib tööandjatest partnereid

14. märts 2014

Valgamaa on hästi tuntud noorte aktiivsuse poolest, kuid meie noortel on vähe võimalusi tööharjumuste saamiseks.  

Seoses sellega soovime koostöös Teiega käivitada projekti „Tankla Õpilasmalev", mis toimub ajavahemikus 07.07.2014. - 18.07.2014. (vajadusel saab toimumisaega rühmiti pisut nihutada).
 
Malevad toimuvad Valgamaal ning osalejad on samuti meie maakonna noored.
 

Tööpakkujateks võivad olla kõik, kellel on tööd noortele pakkuda:
ettevõtjad,
kohalikud omavalitsused,
mittetulundusühingud
Nõuded töödele:
Tööpäeva pikkus kuni 6h.
Töö on lihtne ja ei nõu spetsialisti teadmisi.
Töövahendite olemasolu.

Malevarühm:
15-20 aastased noored.
Malevarühma suurus alates 5 noort.
Igas malevarühmas on vähemalt 1 rühmajuht (10 noore kohta).
Majutub võimalikult lähedal tööandjale.
Soovitatav töötegemise aeg:
30. juuni- 18.juuli 2014

Mida pakume omalt poolt:
Noortega sõlmib töölepingu MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla ja tööandjad tasuvad töö eest arve alusel MTÜ-le
Noorte tööohutusalane juhendamine.
Noorte toitlustamine ja majutamine.
Noorte juhendamine töö ajal ja töö kvaliteedi tagamine.
Ei nõua noorele, kes tööd halvasti teeb, töötasu maksmist (see kokkulepe tehakse vastavalt tööpäeva lõpus vajadusel).
Hea tööpakkuja, võimalusel paku tööd noortele ja selleks võta ühendust maleva koordinaatoriga Aile Viksiga (MTÜ Valgamaa Partnerluskogu) hiljemalt 14.03.2014 , aile@valgaleader.ee, telefon +372 524 0126.
 
Soovikorral võite ühendust võtta ka
 
1. Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, Marek Mekk, marek@tankla.net, tel. 523 7793
 
2. Valgamaa Noorte Nõustamiskeskus, Tuuli Mekk, tuuli.mekk@valgamv.ee, tel. 5303 0115
 
3. Valga Maavalitsus, Jelena Kalames, jelena.kalames@valgamv.ee, tel. 766 6121
 
4. Töötukassa Valgamaa osakond, Merike Metsavas, merike.metsavas@tootukassa.ee,tel.527 2238
 
LISAINFOT leiate ka www.tankla.net

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee