Uudised ja teated

Liikluspiirangu kehtestamine Helme valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

04. märts 2014

Helme Vallavalitsus kehtestas 4. märtsi 2014.a. korraldusega nr 40 alates 6. märtsist Helme valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirangu sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni.

Avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on suurema massiga sõidukitel lubatud liigelda ainult vallavalitsuse vastava eriloa alusel.

Piirang lõpeb äramuutva korralduse vastuvõtmisel.

Lisainfo: Andres Jurs, tel. 76 68 453

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee