Uudised ja teated

Volikogu istungil

13. veebruar 2014

Eile peeti vallavolikogu istung Helme päevakeskuses.

  • pärast 2. lugemist võeti vastu valla 2014. a eelarve.
  • kinnitati täiendavate sotsiaaltoetuste määrad. Võrreldes varasemaga suureneb alates 01. märtsist matusetoetus ja hakkab olema 180 eurot (varem 150 eurot);
  • valla 2013. - 2015.a  majandusaastate  aruannete auditeerijaks määrati Assertum Audit OÜ;
  • kuulati ülevaadet OÜ Helme Hoolekandekeskus tegevusest. Selgitusi jagasid Sven Allas ja Peeter Arro. Volikogu liikmetel oli võimalus tutvuda märtsis avatava hooldekodu ruumidega;
  • otsustati sõlmida leping Helme Pansionaat OÜ-ga hoolekandeasutuses hooldamise teenuse ostmiseks. Ühtlasi volitati vallavanemat pidama  läbirääkimisi Helme Pansionaat OÜ-ga ja pärast läbirääkimiste tulemuste kooskõlastamist eelarve- ja majanduskomisjoni ning sotsiaalkomisjoniga  sõlmima lepingut;
  • päevakorra väliselt kuulati volikogu liikme Harry Mägi informatsiooni Valgas toimunud spordikorralduse inspiratsioonipäeval kuuldust.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee