Uudised ja teated

Mulgimaa kultuuriprogrammi taotlusvoor on avatud kuni 3. veebruarini

14. jaanuar 2014

Avalik konkurss „Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017“ taotlustele algas eile, 13. jaanuaril, taotluste esitamise viimane tähtaeg on 3. veebruar. 

Programmi rahaline maht on suurenenud 10 % võrra ning sel aastal jagatakse mulgi kultuuri toetusteks 54 450 eurot. 

Kultuuriprogrammi eesmärk on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära. Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad. 

Programm hõlmab alljärgnevaid Mulgimaa territooriumil asuvaid omavalitsusi: Viljandimaal – Abja, Halliste, Karksi, Tarvastu ja Viljandi vallad (endised Paistu, Pärsti vald) ning Mõisaküla linn. Valgamaal – Helme, Hummuli ja Põdrala vallad ning Tõrva linn. 

„Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017“ põhineb endisel riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur 2000-2009“ ja on jätkuks programmile „Mulgimaa kultuuriprogramm 2010-2013“.

Kultuuriministeerium on Mulgimaad edendavaid tegevusi toetanud alates 2010. aastast. Programmi koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus. 

Toetuse saajad võivad olla riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, avaõiguslikud juriidilised isikud, äri-ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning füüsilisest isikust ettevõtjad. 

Juhime taotlejate tähelepanu , et alates käesolevast aastast on kinnitatud uued taotlusvormid. Varasem ühtne taotlusvorm on eraldatud kaheks erinevaks - riigieelarvelise tegevustoetuse ja riigieelarvelise projektitoetuse vormiks. 

Taotlused palume esitada digitaalselt allkirjastatuna: programmid@rahvakultuur.ee või saata postiga Rahvakultuuri Keskusesse aadressil J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn 

Uuendatud programmi tervikteksti ning toetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda Rahvakultuuri Keskuse veebilehel http://www.rahvakultuur.ee/?s=1708 

Liasinfo: Margit Salmar, tel 600 9165, margit.salmar@rahvakultuur.ee ;

Allikas: Rahakultuuri Keskuse pressiteade
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee