Uudised ja teated

Muudatused riiklikes toetustes 2014. aastal

31. detsember 2013

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on 2014. aastal vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 299 eurot, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele 149,5 eurot ning igale järgnevale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 89,7 eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus ei muutu, olles jätkuvalt 9,59 eurot kuus peredele, kus kasvab üks laps, ning 19,18 eurot kuus peredele, kus kasvab vähemalt 2 last. Küll aga võimaldab vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri tõus veidi laiendada perede ringi, kellel on õigus vajaduspõhist peretoetust saada.

Vastavalt 2014. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2014. aastal üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 90 eurot kuus. Iga järgneva perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 72 euroni kuus. 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee