Uudised ja teated

Volikogu istungil

20. detsember 2013

Eile toimunud volikogu istungil:

  • kuulati ülevaadet valla 2014.a eelarve koostamisest;
  • kehtestati uus volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord;
  • võeti vastu volikogu ja valitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord;
  • Helme valla esindajateks Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati Ave Visor ja Tarmo Tamm ning nende asendajateks Eldur Kaiv ja Peeter Arro;
  • võeti vastu otsus Helme valla väljaastumiseks MTÜ-st Valgamaa Partnerluskogu alates 31.12.2014 ja liitumiseks MTÜ Mulgimaa Arenduskojaga alates 01.01.2015;
  • võeti teadmiseks revisjonikomisjoni esimehe August Ilvese avaldus tagasi astumise kohta komisjoni esimehe kohalt alates 19.detsembrist.
Autor: Tiina Õunpuu
Allikas: vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee