Uudised ja teated

Ka uuel aastal saab Tõrva konstaablijaoskonnas esitada ID-kaardi vahetuseks taotlusi

04. detsember 2013

Ka uuel aastal saab Tõrva konstaablijaoskonnas esitada ID-kaardi vahetuseks taotlusi. Dokumendi fotosid saab jaoskonnas uuest aastast teha  igal paaritu nädala reedel (03.01., 17.01.,31.01. jne)

Vahetamiseks on vaja 1 värvifoto suurusega  40x50 mm (ei tohi olla vanem kui kuus kuud) ja riigilõivu tasumise kohta maksekorraldus. Sularahas riigilõivu tasuda kohapeal ei ole võimalik.

Riigilõiv ID kaardi vahetamiseks on alates 15-eluaastast 24,28 eurot; alla 15-aastase lapsed, vanaduspensionärid ja puudega isikud (keskmise, raske või sügava puudega isikud) 6,39 eurot.

Esmast dokumenti saab taotleda Valga KMB’s. Ka passivahetust saab teha ainult KMB büroodes. Alla 6 aastasele lapsele saab Tõrva konstaablijaoskonnas esitada taotlust passi saamiseks eeldusel, et lapsel on eelnevalt väljastatud ID – kaart.

Tõrva konstaablijaoskonnas on alates juunist 2012 siiani vahetamas käinud 624 isikut.

Infot saab Tõrva konstaablijaoskonna vanemspetsialistilt Merle Vatter’ilt tel 7666287 või e-posti aadressilt merle.vatter@politsei.ee

 

Aleksander Zemskov

Tõrva konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee