Uudised ja teated

Volikogu istungil

02. detsember 2013

Reedel toimunud volikogu istungil arutati ja otsustati:

  • võeti vastu valla 2013.aasta 2. lisaeelarve;
  • võeti vastu riikliku toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise uus kord;
  • kinnitati volikogu alatiste komisjonide koosseisud: 

eelarve- ja majanduskomisjon - esimees Andrus Lepikov, liikmed: Malle Aavastik, Margo Metsoja, Tarmo Tamm, Ave Visor;

haridus- ja kultuurikomisjon - esimees Liivi Arro, liikmed: Kaja Hass, Jaanus Laiverik, Margo Metsoja, Maija Pallon, Ülle Taal, Tarmo Tamm;

maaelukomisjon - esimees Eldur Kaiv, liikmed:Kristjan Jaanikesing, Tõnis Järv, Andrus Lepikov, Harry Mägi;

sotsiaalkomisjon - esimees Maija Pallon, liikmed: Liivi Arro, August Ilves, Tõnis Järv, Anne Kalme.

  • revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Eldur Kaiv ja Jaanus Laiverik;
  • vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Peeter Arro ja Ülle Taal;
  • Helme valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati Tarmo Tamm ja Ave Visor ja nende asendajateks vastavalt Peeter Arro ja Eldur Kaiv;
  • volikogu esimehe töötasuks määrati 40% vallavanema töötasu määrast. Ühtlasi otsustati peatada volikogu aseesimehele tasu maksmine kuni uue korra vastu võtmiseni.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee