Uudised ja teated

Volikogu valis vallavanema ja komisjonide esimehed

11. november 2013

Reedel toimunud volikogu istungil valiti 9 häälega vallavanemaks taas Tarmo Tamm (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Teine vallavanema kandidaat Harry Mägi (Eesti Reformierakond). kogus 4 häält. 

Vallavanema ettepanekul otsustati vallavalitsus moodustada 3 liikmelisena. 

Seoses Tarmo Tamme valimisega vallavanemaks, tema volitused volikogu liikmena peatusid. Valimiskomisjoni otsuse alusel asus asendusliikmeks Maija Pallon.

Volikogu otsustas moodustada viis alatist komisjoni ja valis komisjoni esimehed:

1. eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti  Andrus Lepikov (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);

2. haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Liivi Arro (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);

3. maaelukomisjoni esimeheks valiti Eldur Kaiv (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);

4. revisjonikomisjoni esimeheks valiti August Ilves (Valimisliit Meie Helme);

5. sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Maija Pallon (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Eelmisel istungil volikogu liikme Erja Liivsoni poolt tehtud ettepanekut, eelmise koosseisu volikogu esimehele Toivo Põldmale  hüvitise maksmiseks, volikogu ei toetanud. 

Volikogu võttis vastu otsuse Helme valla osalemise lõpetamiseks SA-s Valga Piirkonna Keskkonnakeskus.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee