Uudised ja teated

Volikogu istungil

15. oktoober 2013

Täna toimunud volikogu istungil kinnitati Helme valla eelarvestrateegia aastateks 2014 - 2017.

Tehti kokkuvõte volikogu tööst. Sõna said komisjonide esimehed, tänusõnad öeldi komisjonide liikmetele. Volikogu esimees Toivo Põldma andis ülevaate nelja aasta jooksul tehtust. Vallavalitsuse nimel tänas volikogu liikmeid vallavanem Tarmo Tamm.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee