Uudised ja teated

Volikogu istungil

27. september 2013

Eile toimunud volikogu istungil kuulati, arutati ja otsustati:

  • päevakorra väliselt kuulati MTÜ Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liikme Indrek Valneri informatsiooni Leader Programmiga seoses. Valgamaa tegevusgrupil on 2014. aastal kasutada toetusteks veel 60 tuh € kogukondadle, 35 tuh € noortele ja 90 tuh € ettevõtjatele;
  • vallavanem Tarmo Tamm andis ülevaate valla üldisest olukorrast. Pikemalt peatuti Pokardi asumi probleemidel. Volikogu istungil osales ka pr Tiia Mägi Pokardi elanike esindajana;
  • valla muntsipaalomandisse otsustati taotleda Helme alevikus  Kooli tn 20 ja Kooli tn 20a asuvate garaažide  teenindusmaa;
  • nimetati jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Jasokonnakomisjoni nr 1 esimees on Merle Vatter, jaoskonnakomisjoni nr 2 esimees Leana Lihtne;
  • vallavanem Tarmo Tamm ja volikogu esimees Toivo Põldma tegid kokkuvõtte Kohaliku omavalitsuse võimekuse  indeksi 2009-2012 analüüsist, lähtudes Helme vallast.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee