Uudised ja teated

Volikogu istungil

29. august 2013

Eile toimunud volikogu istungil oli põhiteemaks koolide ja lasteaedade valmisolek algavaks õppeaastaks.

Esinesid Tõrva gümnaasiumi diektor Ivar Hanvere, Ritsu lasteaed-algkooli direktor Ülle Taal ja Ala põhikooli direktor Ants Piirsalu. Koolid ja lasteaiad on valmis - olemas on nii õpetajad kui ruumid. 1.klassi astub Tõrva gümnaasiumis 45 last, neist 13 Helme vallast. Ritsu kooli 1. klass alustab 6 lapsega ja Ala kool 3 lapsega. Hetkel on Ritsu kooli nimekirjas 27 last + 38 lasteaias. Ala koolis 52 õpilast + 18 lasteaias.

Teise päevakorrapunktina oli kavas delegaatide nimetamine Maarahva VI kongressile, otsustati, et Helme valda esindavad vallavanem Tarmo Tamm ja volikogu esimees Toivo Põldma.

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee