Uudised ja teated

Tööinspektsioon kutsub koolitusele

29. august 2013

Tööinspektsioon kutsub tasuta töökeskkonnaalasele koolitusele Valgas. 

Tööinspektsioon korraldab Valgas kolmepäevase väikeettevõtete esindajate töökeskkonnaalase koolituse.

Väikeettevõtete esindajate koolitus on mõeldud kuni 50 töötajaga ettevõtete esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid (juhatuse liige, asutuse juhataja/direktor, tööandja määratud töökeskkonnaspetsialist).

Koolitusel käsitletakse enamlevinud töökeskkonnaga seotud teemasid (sh töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine, töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs ja sisekontroll, tervisekontrolli korraldus, esmaabi jne).

Esimesed koolituspäevad toimuvad septembri lõpus, koolitusele registreerumine on avatud Tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee<http://www.ti.ee>. Osalejate arv on piiratud. Koolituse lõpetamise ja tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel osalemine ja eksami sooritamine e-õppe keskkonnas. Tööinspektsiooni koolitusi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ning need on osalejatele tasuta.

Lisainfo:
Kaja Tamm
Teabespetsialist
Tel 5623 0355
Kaja.Tamm@ti.ee<;mailto:Kaja.Tamm@ti.ee>;

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee