Uudised ja teated

Teade 1. klassi minevate laste vanematele

24. juuli 2013

Helme Vallavalitsus maksab ka käesoleval aastal toetust 1. klassi minevate laste vanematele.

Toetus on ühekordne ja määratakse igale esimesse klassi astuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistris on koolimineku aasta 1. jaanuari seisuga Helme vald.

Esimesse klassi astuja toetust makstakse sellekohase avalduse alusel. Avalduses palume ära märkida lapse nimi, isikukood, millisesse kooli laps õppima asub ning taotleja arveldusarve number. Toetuse suurus on 100 eurot.

Autor: Kaja Lepik, sotsiaalhooldustõõ spetsialist
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee