Uudised ja teated

Volikogu istungil

21. juuni 2013

Juunikuu volikogu istungil arutati ja otsustati:

  • kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Helme valla konsolideerimisgrupi 2012. a majandusaasta aruanne;
  • otsustati, et volikogu järgmine koosseis on samuti 13-liikmeline. Oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks moodustati 1 valimisringkond, mis hõlmab kogu Helme valla territooriumi;
  • valla valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Tiina Õunpuu, Arvo Kargu ja Kairi Ruus. Asendusliikmeks Õnnela Kangro;
  • otsustati otsustuskorras müüa Karjatnurme 122 ja Karjatnurme 123  elamutes asuvad  vallale kuuluvad korteriomandid neid üürilepingu alusel kasutavatele inimesetele;
  • Liivi Arro andis ülevaate valla päeva ettevalmistustest. Valla päev toimub 27.juulil Helmes;
  • otsustati ühineda Mulgimaa Arenduskoja Leader tegevusgrupiga;
  • 2013. a valla aukodaniku kandidaate esitati 2. Aukodaniku nimetamiseks tuleb volikogu uuesti kokku enne valla päeva.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee