Uudised ja teated

Volikogu istungil

30. mai 2013

Eile toimunud volikogu istungil:

  • lisaeelarvega viidi sisse muudatused valla eelarves;
  • otsustati võtta laenu kuni 125 tuhat eurot vee- ja kanalisatsioonitööde teostamiseks;
  • kinnitati Helme alevikus Kooli tn 3 asuva kinnistu võõrandamiseks toimunud enampkkumise tulemused;
  • otsustati võtta vastu Uusranna ja Väikeranna kinnistute detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik väljapanek ja arutelu;
  • otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Uusranna ja Väikeranna kinnistute detailplaneeringule.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee