Uudised ja teated

Volikogu istungil

26. aprill 2013

Aprilli kuu volikogu istungil arutati ja otsustati:

  • MTÜ Mulgimaa Arenduskoja  tegevjuht Piret Leskova andis ülevaate Leader meetme toetuste jagamise põhimõtetest oma tegevusgrupis. Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva on saanud ettepaneku liituda uueks toetuste perioodiks Mulgimaa Arenduskojaga. Siiani on tegutsetud MTÜ Valgamaa Partnerluskogu tegevusgrupis;
  • kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Liivi Arro, maanõunik Arvo Kargu ning  ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs vastasid eelmisel volikogu istungil tõstatatud küsimustele;
  • võeti vastu otsus riikliku teeregistri korrastamisega seoses. Otsus puudutab metsateid;
  • enampakkumise korras otsustati võõrandada vallale kuuluv Kooli tn 3 kinnistu Helme alevikus (end laohoone). Alghinnaks kinnitati 1000 eurot; 
  • OÜ-le Helme Teenus antakse tasuta üle 13 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitistega seotud kinnistut;
  • viidi sisse muudatused teenistujate kooseisus. Alates 1. maist töötab sotsiaalhooldustöö septsialist 1,0 ametikohaga (seni 0,8) ja avahooldustöötaja 0,8 ametikohaga (seni 0,6).
  • kinnitatid reservfondi kasutamise kord;
  • kinnitati 18. aprillil  läbi viidud korteriomandite enampakkumiste tulemused;
  • otsustati nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks vallale kuuluval Patküla külaplatsi kinnistul;
  • kehtestati Jõgeveste külas asuva Trahteri kinnistu detailplaneering:
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee