Uudised ja teated

Vallavalitsuse istungil

26. aprill 2013

Tänasel vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati:

 • väljastada kasutusluba OÜ  Helme Energia Patküla koostootmisjaamale;
 • väljastada kasutusluba Karjatnurme alajaama rekonstrueerimistöödele;
 • väljastada ehitusluba Elisa Eesti AS-le Trahteri kinnistule raadiosidemasti rajamiseks;
 • väljastada kirjalikud nõusolekud OÜ-le Helme Teenus Ala ja Patküla reoveepuhastite rekonstrueerimiseks;
 • 10 kinnistu omanikku otsustati vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest;
 • kuulati informatsiooni seoses vallavalitsusele esitatud taotluega ettekirjutuse tegemiseks EELK Helme Maarja koguduse poolt kalmistu mittenõuetekohase kasutamise kohta;
 • nõustuti sotsiaalnõuniku ettepanekuga eestkoste korraldamise asjus;
 • kinnitati sotsiaalkomisjoni otsused   ühekordsete toetuste maksmiseks. Toetusi makstakse 22-le inimesele kogusummas 1219 eurot, ühele inimesele võimaldatakse 5 rm küttepuid. Kaks avaldust jäeti rahuldamata;
 • otsustati tühistada vallavalitsuse korraldus hooldekodu koha eraldamise kohta ja teist korraldust muuta, võimaldades tähtajatu hooldekodu koha kasutamine;
 • arutati Ritsu lasteaed-algkoolis  nn suverühma avamisega seonduvat;
 • Kadi Läätse taotlus otsustati jätta rahuldamata;
 • otsustati anda nõusolek MTÜ-le Taagepera Arendus avaliku ürituse korraldamiseks;
 • otsustati eraldada 100 eurot MTÜ-le ELK lastepeo "Lotte kuul" korraldamiseks ja 76,5 eurot Mulgimaa valdade reklaamseina valmistamiseks;
 • otsustati esitada avaldus kohtule nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel lepingute sülmimiseks.

 

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee