Uudised ja teated

Valgamaa ettevõtluse auhind 2012

22. aprill 2013

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kuulutavad välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2012.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse tegevusega on aidanud kaasa maakonna positiivsele arengule. Konkursi võitjate ja nominentide tunnustamine toimub 21. mail 2013 Sangaste seltsimajas toimuval „Valgamaa ettevõtluspäeval“.

Valgamaa ettevõtluse auhind 2012 saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja komisjon neljas kategoorias:

1.     Parim tootmisettevõte
Tootmisettevõte, mis on tegutsenud vähemalt 3 aastat. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.

2.     Parim teenindusettevõte
Teenindusvaldkonnaga tegelev ettevõte, mis on tegutsenud vähemalt kolm aastat ning mida iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.

3.     Parim uustulnuk
Ettevõte, mis on tegutsenud 1 kuni 3 aastat ja loonud juurde uusi töökohti. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed.

4.     Ettevõtluse edendaja
Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

 

Nominente võivad esitada asutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, äriühingud ja eraisikud.  „Valgamaa ettevõtluse auhinna 2012” nominendid palume esitada 30. aprilliks koos põhjendustega Valgamaa Arenguagentuuri aadressil Kesk 11, 68203 VALGA või e-posti aadressil info@arenguagentuur.ee märgusõnaga „Ettevõtluse auhind”.

Hindamise ja võitjate väljaselgitamise kord

Konkurss korraldatakse üks kord aastas ning hindamise aluseks on ettevõtte eelmise aasta tegevus. Konkursi võitjatel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid paremusjärjestusse vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Komisjon arvestab muuhulgas ka Valgamaa kajastatust asu- või tegevuskohana nominendi kodulehel ja/või muudes turundusmaterjalides.

Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Konkursi võitjad kahel eelnenud aastal

Valgamaa ettevõtluse auhind 2011
Parim tootmisettevõte - AS Sanwood
Parim teeenindusettevõte – OÜ  Sistem
Parim uustulnuk - OÜ Lumikohvik
Ettevõtluse edendaja – OÜ Valga Puu

Valgamaa ettevõtluse auhind 2010

Parim tootmisettevõte - AS Ritsu
Parim teenindusettevõte - GMP Clubhotel Pühajärve restoran (KÜ GMP Clubhotel)
Parim uustulnuk - Claabu OÜ
Ettevõtluse edendaja – MTÜ Valgamaa Äriklubi

 

Autor: Ülle Vilo, SA Valgamaa Arenguagentuur
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee