Uudised ja teated

Liikluspiirangu kehtestamine Helme valla teedel

11. aprill 2013

Alates 13.04.2013 on Helme valla kohalikel maanteedel ja avalikuks kasutamiseks määratud teedel kehtestatud liikluspiirang "Massi piirang 8 tonni".

Seoses lume ja pinnase sulamisest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemisega  kehtestas Helme Vallavalitsus oma 11.04.2013.a korraldusega nr 66 alates 13.04.2013 Helme valla kohalikel maanteedel ja avalikuks kasutamiseks määratud teedel liikluspiirangu "Massi piirang 8 tonni".

Liikluspiiranguga teedel on lubatud üle 8 tonnise täismassiga mootorsõidukite liiklemine ainult Helme Vallavalitsuse poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. Kehtestatud liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Täpsem info ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs  7668453, 5069331 e-post: andres.jurs@helme.ee

 

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee