Uudised ja teated

Pensionid suurenesid indekseerimisega 5 %

03. aprill 2013

1. aprilliks indekseeriti riiklike pensionide arvutamise aluseks olevaid näitajaid - pensioni baasosa ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.

Pensioni baasosa suurendati suhteliselt rohkem kui aastahinnet. Selle eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa pensionist, mida makstakse olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele võrdses suuruses ja mis aitab ka väikese pensioni saajatel paremini toime tulla.

Pärast indekseerimist on:

rahvapensioni määr 140, 81 eurot

pensioni baasosa 126, 8183 eurot

aastahinne 4, 718 eurot

1. aprilliks arvutas Sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid, sealhulgas töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid.

Arvutamisel kasutatakse valemit B + S + K, kus:

B tähistab baasosa – kõigile pensionäridele võrdne osa;

S on staažiosak, mille suuruse leidmiseks korrutatakse kuni 1998. aasta lõpuni kogutud staaźiaastate arvu aastahindega;

K on kindlustusosak, mille suuruse leidmiseks liidetakse alates 1999. aastast kogutud kõigi üksikute aastate koefitsiendid ja korrutatakse läbi aastahindega.

Ümberarvutuse tulemusena suurenesid pensionid erinevalt, kellel rohkem, kellel vähem, kuid keskmiselt ligi 16 euro võrra.

Neil, kellele määrati pension enne 1. jaanuari 1999 ja kes pärast seda ei ole töötanud ega saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, kindlustusosak (K) puudub  -  sel juhul koosneb pension baasosast ja staaźiosakust.

Näide 1. Vanaduspensioni arvutamine uute väärtustega, kui pensioniõiguslikku staaži on 30 aastat ja kindlustusosak puudub:

baasosa (B)                            = 126, 8183 eurot

staažiosak (S) - 30 a x 4, 718 = 141, 54 eurot

---------------------------------------------------------------------

kokku                                         268, 36 eurot  

Samamoodi arvutades leiame, et pensionõigusliku staažiga 15 aastat on vanaduspension 197, 59 eurot, 40-aastase pensioniõigusliku staažiga 315, 54 eurot ja 44-aastase pensioniõigusliku staažiga 334, 41 eurot.

Näide 2. Vanaduspensioni arvutamine, kui pensioniõiguslikku staaži on 30 aastat ja aastakoefitsientide summa on 10:

baasosa (B)                                = 126, 8183 eurot

staažiosak (S) -     30 a x 4, 718 = 141, 54 eurot

kindlustusosak (K) – 10 x 4, 718 =   47,18 eurot

-----------------------------------------------------------------------

kokku                                             315, 54 eurot

Neile pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutati pensionikindlustuse registri andmete alusel isiklik aastakoefitsient ning sõltuvalt sellest suurenes lisaks indekseerimisele ka igaühe kindlustusosak ning seega kogu tema pension. Ei oma tähtsust, kas inimene töötas terve aasta või üksnes paar kuud. Pension suurenes vastavalt isiku palgalt või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaksu suurusele.

Riikliku pensionikindlustuse registri andmetel sai eelmise aasta eest koefitsiendi 1 see isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek 2012. aastal oli keskmiselt 792, 75 eurot kuus (kui ta ei olnud liitunud pensioni II sambaga). Aastakoefitsient 1 on võrdne aastahindega 4, 718 €.

Pension ja tulumaks

Keskmine pension tõuseb peaaegu igal aastal ning pidevalt suureneb ka nende pensionäride arv, kelle pension ületab piiri, millest alates tuleb maksta tulumaksu.

Tuletame kõigile meelde, et pensionäril on õigus üldisele maksuvabale tulule 144 euro ulatuses kuus, lisaks 192 eurole maksuvabale pensionile kuus. Kokku võib pensionär seega saada tulumaksuvabalt 336 eurot kuus, mis teeb 4032 eurot aastas.

Kui 192 eurone pension on tulumaksuvaba ja selle kohta avaldust tegema ei pea, siis üldise maksuvaba tulu (144 euro) arvesse võtmiseks tuleb mittetöötaval pensionäril esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile.

Blanketi leiab ameti kodulehelt (http://www.ensib.ee/blanketid/), aga selle võib kirjutada ka vabas vormis valgele paberile ja saata postiga või tuua ise klienditeenindusse.  Samuti on vastav äramärkimise võimalus pensionitaotluse blanketil, mille inimene esitab, kui taotleb esmakordset pensioni määramist.

See avaldus esitatakse üks kord ja iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.

Ent ühelgi inimesel ei ole kohustust esitada avaldust igakuiseks144 eurose üldise maksuvaba miinimumi arvestamiseks. Ta võib alati valida ka tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse Maksu- ja Tolliametile üks kord aastas. Ja küllap paljudele inimestele see sobibki.

Tuludeklaratsioonide esitamisel kehtib pensionäridele kõik samamoodi kui tavalistele palgatöötajatelegi. Abielupaar võib esitada tuludeklaratsiooni ühiselt.

Millal on kasulikum esitada ühisdeklaratsioon? Näiteks siis, kui ühe abikaasa pension on alla maksuvaba miinimumi ja temalt ei ole tulumaksu kinni peetud ning teise abielupoole pension on üle 336 euro ja temalt on tulumaks kinni peetud. Ühisdeklaratsiooni esitades tekib võimalus  tulumaksu tagasi saada.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusamet
kommunikatsiooninõunik
640 8123
53 420 280

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee