Uudised ja teated

Volikogu istungil

28. märts 2013

Eile toimunud volikogu istungil:

  • kuulati ülevaadet politsei tööst vallas, Tõrva piirkonnas ja maakonnas. Esinesid ja küsimustele vastasid Aleksander Zemskov ja Riho Valtner;
  • Ave Visor andis ülevaate Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni tööst, tema sõnavõttu täiendas Aleksander Zemskov;
  • valla üldisest olukorrast rääkis vallavanem Tarmo Tamm. Kõne all olid rahvastikusündmused, valla finantsseis, käimasolevad ja plaanitavad projektid. Esitati küsimusi Ritsu kooli töökorralduse, Helme sepikoja hoone, Karjatnurme korterelamu ja hulkuvate koerte kohta;
  • avalikuks kasutamiseks määrati AS Riigi Kinnisvarale kuuluvad  Bokardi peatee  ja Kiriku-Bokardi tee;
  • enampakkumise korras otsustati võõranada korteriomand nr 9  Karja tn 2 Helme alevikus ja korteriomand nr 1 Ritsu 14 Linna külas;
  • otsuse projekt Helme alevikus asuva Kooli 3 kinnistu võõrandamiseks lükati tagasi. Otsustati, et volikogu komisjonid täpsustavad ostu-müügilepingu tingimusi;
  • kinnitati vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgajuhend;
  • Avo Tamm andis ülevaate eelarve- ja majanduskomisjoni tööst;
  • arutelu käigus töstatati veel mitmeid probleeme, mis vajaksid lahendust: nn "suverühmad" lasteaedades, erivajadustega laste toitlustamine lasteaias/koolis, Ritsu kooli töökorraldus, Helme koduloomuuseumi tulevik.

 

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee